cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Współpraca lokalna

OPS Dzielnicy Ochota, realizując swoje zadania statutowe, podejmuje współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi (NGO), instytucjami publicznymi oraz przedstawicielami firm  działającymi na terenie naszej dzielnicy. Najważniejsze cele tej współpracy to:

 • zwiększenie skuteczności w niesieniu pomocy osobom potrzebującym
 • uzupełnienie standardowej oferty OPS 
 • włączenie osób aktywnych społecznie do działań o charakterze pomocowym
 • stworzenie platformy współdziałania różnych podmiotów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców Ochoty, intensyfikacja działań na rzecz integracji społeczności lokalnej

Współpraca ta odbywa się na różnych płaszczyznach i przybiera różne formy - w zależności od rodzajów zadań, stopnia złożoności  i celów szczegółowych, dla jakich została podjęta - może mieć . charakter incydentalny lub długofalowy,  odbywać się na zasadzie zawartych porozumień  pisemnych lub ustnych.

Wśród najważniejszych kierunków współpracy lokalnej realizowanej przez Ośrodek, wymienić należy:

 • organizację pomocy wolontariackiej  dla rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka (np. pomoc dzieciom w nauce, uzupełniająca pomoc dla seniorów w miejscu zamieszkania, współdziałanie z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania i wspierania wolontariatu itp.)
 • udział OPS w lokalnych imprezach plenerowych, organizowanych zarówno przez Urząd Dzielnicy, jak i organizacje pozarządowe, takich jak: festyn z okazji Dnia Dziecka, Rodzinny Piknik Integracyjny, Dzień Sąsiada, Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych i in.
 • współpracę w organizacji akcji pomocowych dla podopiecznych OPS (np. paczki świąteczne dla rodzin z dziećmi, pomoc materialna dla seniorów, pomoc żywnościowa, organizacja spotkań integracyjnych dla osób samotnych i niepełnosprawnych, organizacja imprez dla  dzieci  - zajęć edukacyjnych i sportowych, wyjazdów rekreacyjnych, spotkań świątecznych itp.)
 • współpracę w organizacji różnorodnych zajęć (spotkań integracyjnych, warsztatów, prelekcji itp.) o charakterze poznawczym, edukacyjnym i informacyjno-promocyjnym  - dla podopiecznych Ośrodka (rodzin z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą i innymi problemami,  seniorów, opiekunów osób niesamodzielnych i in.).

Ważnymi cechami współpracy lokalnej są:

 • wzajemne poszanowanie równości, integralności i samodzielności podmiotów
 • przestrzeganie niezbędnych przepisów prawa (w tym ustawy o ochronie danych osobowych)
 • wymiana niezbędnych  informacji służących wzbogaceniu oferty wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących, w tym przekazywanie ich osobom zainteresowanym bezpośrednio przez pracowników OPS
 • wymiana wiedzy i zdobytych doświadczeń służących zarówno zwiększeniu skuteczności oferowanej pomocy, jak i poprawie samej współpracy

Ośrodek współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami działającymi na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Wśród parterów, z którymi łączą nas wieloletnie dobre, kontakty są stowarzyszenia, fundacje, instytucje samorządowe i in. działające na terenie dzielnicy Ochota, m.in.:

Efektami intensywnej współpracy lokalnej jest dla OPS przede wszystkim poszerzenie zakresu pomocy, wzbogacenie jej o elementy wykraczające poza ofertę standardową, których pozyskanie nie byłoby możliwe bez pozytywnie nastawionych parterów. Ich współdziałanie i zaangażowanie (materialne, organizacyjne i logistyczne) przekłada się siłę wsparcia dla podopiecznych Ośrodka.   

 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA