cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Projekty

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Podstawowe dane nt. projektu:

 • Nazwa projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (nr POWR.02.05.00-00-0171/17)
 • Okres realizacji: 1 czerwca 2018 r. -  31 maja 2019 r.
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjnego Wiedza - Edukacja  - Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (działanie 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna)
 • Łączna wartość projektu421 363 zł, w tym:
  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 355 125  zł (84,28%)
  • dofinansowanie ze środków dotacji celowej - 66 238 zł.
 • Główny cel projektu:  wzrost jakości i efektywności obsługi klientów OPS po wdrożeniu zmian organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od postępowań administracyjnych.
 • Grupa docelowa:  40 pracowników OPS Dzielnicy Ochota, w tym 25 pracowników socjalnych

Projekt zakładał, że dzięki zmianie organizacji pracy OPS (z naciskiem na wykonanie zaawansowanej pracy socjalnej i usług) oraz odpowiednim szkoleniom pracowników nastąpi lepsze wykorzystanie ich kompetencji, a w rezultacie - poprawa obsługi podopiecznych Ośrodka. Kierunek zmian w OPS wytyczono na podstawie dokumentów: Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,   Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach gminy - powiatu oraz Warszawski model rozdzielenia pracy socjalnej i usług socjalnych od postępowań administracyjnych.

Główne działania w projekcie

Istotnym elementem wdrażania projektu było zorganizowanie specjalistycznych szkoleń (kursów i warsztatów) poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje pracowników OPS Dzielnicy Ochota, m.in. w zakresie:

 • rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną
 • doskonalenia umiejętności komunikacyjnych 
 • metodyki pracy socjalnej  
 • zarządzania zmianą
 • budowania systemu wsparcia dla osób zależnych
 • pracy metoda projektów socjalnych
 • kodeksu postępowania administracyjnego.

Kolejnymi ważnymi elementami realizacji projektu, służącymi lepszej organizacji pracy i poprawie obsługi klientów OPS,  były:

 • prace remontowo-adaptacyjne w niektórych pomieszczeniach Ośrodka, związane z poprawą funkcjonalności pomieszczeń biurowych Ośrodka
 • zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, urządzenia wielofunkcyjne, meble i in. wyposażenie biurowe)
 • rozbudowa sieci komputerowej.

Zmiana struktury organizacyjnej OPS

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym z dn. 25 września 2018 r. Ośrodek dostosował swoją strukturę organizacyjną do nowych wymagań, tworząc:

 • Dział Postępowań Administracyjnych i Pierwszego Kontaktu
  • Zespół Pierwszego Kontaktu
  • Zespoły ds. Postępowań Administracyjnych
 • Dział Usług 
  • Zespół ds. Usług
  • Zespół ds. Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej.

Projekt będzie kontynuowany do końca maja  2019 r.

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA