cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Odwiedziny

Wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania

Projekt pt.  Odwiedziny, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2016 r.,  dotyczy wsparcia psychologicznego dla seniorów - osób samotnych, pozbawionych kontaktów społecznych, mających trudności w opuszczaniu miejsca zamieszkania, odczuwających izolację i zepchnięcie „na margines życia”. Projekt został opracowany i realizowany przez konsultanta - psychologa OPS.

Najwazniejsze cele projektu to:

 • poprawa kondycji psychicznej seniorów – uczestników projektu poprzez zmniejszenie poczucia osamotnienia, bycia niepotrzebnym
 • przeciwdziałanie poczuciu izolacji w życiu seniorów.

Grupę docelową stanowią seniorzy - mieszkańcy Ochoty, osoby w wieku powyżej 60. roku życia, którzy;

 • korzystają z usług opiekuńczych OPS
 • mieszkają samotnie
 • mają trudności w wychodzeniu z domu
 • są pozbawieni kontaktów społecznych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz okoliczności życiowe (brak rodziny lub niesatysfakcjonujące relacje rodzinne)
 • mieli niską samoocenę, czuli się niepotrzebni, opuszczeni itp.

Wrekrutacji kandydatów do projektu uczestniczą  pracownicy socjalni Ośrodka na co dzień zajmujący się seniorami.   

Założenia projektu

Projekt Odwiedziny zakłada cykliczne wizyty konsultanta - psychologa u seniorów; spotkania te mają charakter niesformalizowany, przypominając właściwie spotkanie z przyjacielem, odwiedziny dobrego sąsiada czy nawet kogoś z rodziny. Celem takiego podejścia jest stworzenie sytuacji, w której seniorzy poczują, że są traktowani podmiotowo i zyskają przekonanie, że oni sami i ich problemy są dla kogoś ważne.

Projekt Odwiedziny jest uzupełnieniem standardowej pomocy oferowanej seniorom - szczególnie nieaktywnym, samotnym, mającym kłopoty w relacjach ze środowiskiem. Wdrożenie projektu częściowo wypełnia lukę w systemie opieki nad seniorami, skupionym gównie na zapewnieniu warunków bytowych, materialnych oraz pomocy w czynnościach dnia codziennego, często pomijającym psychologiczny aspekt funkcjonowania osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia mają ograniczone kontakty społeczne lub są ich całkowicie pozbawione.

W projekcie uczestniczy 10 - 12 seniorów. Psycholog spotyka się z nimi raz na 1 - 2  tygodnie, w zależności od samopoczucia, sytuacji życiowej i zdrowotnej seniora. 

Efekty działań

Po dłuzszym okresie realizacji projektu można ocenić, że  cele projektu są stopniowo realizowane. Seniorzy cenia sobie bliższy i bardziej bezpośredni kontakt z konsultantem - psychologiem. Wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Psycholog nawiązał pozytywne, satysfakcjonujące relacje z seniorami, przełamując poczucie izolacji i samotności. U większości seniorów zaobserwowano pozytywną zmianę obejmującą w szczególności:

 • poprawę kondycji psychicznej seniorów
 • wzrost poziomu satysfakcji z życia
 • zmniejszenie poczucia samotności i izolacji
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Projekt kontynuowano w latach następnych.

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA