cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Rodzina ważna sprawa

Działania na rzecz spokrewnionych rodzin zastępczych

W latach  2009 – 2017 r. OPS Dzielnicy Ochota realizował własny program pn. Rodzina - ważna sprawa, którego celem było systematyczne i trwałe wspieranie spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych w ich środowisku lokalnym.  

Przypomnijmy:

Rodziny zastępcze sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi, których rodzice zostali okresowo lub na stałe pozbawieni władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem powrotu dziecka do rodziców biologicznych lub uzyskania przez dziecko pełnoletniości.

W pracę z rodziną zastępczą zaangażowani  są nie tylko opiekunowie zastępczy, ale także pracownicy socjalni Ośrodka, kuratorzy, pedagodzy, lekarze  oraz rodzice biologiczni. Rodzina zastępcza jest przede wszystkim pomocą dla dzieci, ale także dla ich rodziców biologicznych, gdyż służyć powinna szeroko rozumianej reintegracji. Celem jest podtrzymanie naturalnych więzi, tak aby dzieci mogły powrócić do rodziców biologicznych, a w przyszłości umiały tworzyć trwałe związki. Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku warunki do wychowania i rozwoju, adekwatne do jego stanu zdrowia oraz poziomu rozwoju.

Ważnym zadaniem, wykonywanym prze OPS jest wydawanie opinii dla potrzeb sądów rodzinnych na temat kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze. Opinia sporządzana jest na podstawie wywiadu środowiskowego.

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wykonywanie zadań gminy z zakresu udzielania wsparcia rodzicom dziecka przeżywającym trudności poprzez wsparcie i pomoc asystenta rodziny. Rodziny zastępcze mieszkujące na terenie Dzielnicy Ochota mogły liczyć na pomoc OPS w ich środowisku lokalnym.

Celem programu była poprawa funkcjonowania  spokrewnionych rodzin zastępczych na terenie Dzielnicy Ochota poprzez  systematyczne, skoordynowane i profesjonalne działania na rzecz tej grupy.               

Działania podejmowane w ramach programu Rodzina - ważna sprawa obejmowały m.in.:

  • spotkania w ramach grupy wsparcia (Klubu Rodzin Zastępczych) - 1 raz w miesiącu
  • spotkania okolicznościowe, np. z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia   
  • pomoc prawną i pomocy psychologiczną (również w miejscu zamieszkania rodziny)  
  • wsparcie socjalne - polegające m.in. na odwiedzaniu rodzin, udzielaniu porad  w rozwiązywaniu problemów życiowych  
  • uczestniczenie w zespołach oceny zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej  
  • pomoc finansową
  • opłacanie dzieciom obiadów w szkole i przedszkolu  
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze  
  • działania informacyjno-edukacyjne  (m.in. udzielanie informacji na temat rodzicielstwa zastępczego oraz problemów, z którymi spotykają się rodziny w codziennym funkcjonowaniu) 

Program koordynowany był przez specjalistę z Zespołu ds. Rodzin w dziale Pomocy Specjalistycznej. W ciągu kolejnych lat funkcjonowania programu wzięło w nim udział ok. 40 rodzin zastępczych.

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA