cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. ul. Przemyskiej 11, 02-361 Warszawa, NIP 5261057674, REGON 002004893.
 2. W OPS Dzielnicy Ochota powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@opsochota.waw.pl
 3. W serwisie http://www.opsochota.waw.pl wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. Cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem, w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych. Zgoda na wykorzystanie plików cookies przez stronę internetową Ośrodka jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać zmieniona.
 4. W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
 • czas nadejścia zapytania http
 • czas wysłania odpowiedzi http
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Ośrodka Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 1. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
  o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji
  . Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.

Dla potrzeb niniejszego serwisu przechowujemy pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

 1. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Słowniczek

Automatyczny skrypt - jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.

Czas nadejścia zapytania http - określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.

Czas odpowiedzi strony http - określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.

Nawigacja w serwisie - przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.

Protokół http - (ang. Hypertext Transfer Protocol - protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).

Protokół SSL - (ang. Secure Socket Layer) protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

Sesja - to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.

Sesyjny plik Coockie - jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

URL (ang. Uniform Resource Locator) - oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. ul. Przemyskiej 11, 02-361 Warszawa, NIP 5261057674, REGON 002004893.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@opsochota.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka:
 • realizacji umów zawartych z pracownikami i kontrahentami Ośrodka – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • rekrutacji pracowników – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji zamówień publicznych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • świadczeń dla pracowników  – art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 • badań lekarskich pracowników  – art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • udzielania świadczeń pomocy społecznej podopiecznym Ośrodka  – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 9 ust. 2 lit. c RODO;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie zgody, ale niezbędne do realizacji w/w celów, zaś w pozostałych przypadkach obowiązkowe.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA