Współpracujemy

 


 obrazek obrazek

 

Mieszkanie marzeń.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły

Powrót do normalnego życia wymaga czasem wielu trudnych decyzji. Nawet z pomocą Ośrodka nie jest łatwo przebrnąć przez wszystkie procedury formalno-prawne przywracające  normalność rodzinie „po przejściach". Gdy wreszcie ma to się już za sobą - pojawiają się ciężkie do pokonania problemy materialne. Jednym z głównych jest posiadanie własnego mieszkania.

W takiej sytuacji znalazła się jedna z podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota: pani Marta* -  samotna matka wychowująca czworo dzieci w wieku od półtora roku do 10 lat. Klientka mieszkała poprzednio w ośrodku interwencji kryzysowej; wykazała się znaczną determinacją w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej. Ośrodek wspierał ją m.in.  przyznając pomoc materialną oraz przydzielając asystenta rodziny. Po licznych staraniach p. Marta otrzymała 3-pokojowy lokal socjalny o powierzchni ok. 60 m kw., z kuchnią, toaletą i łazienką, ale niestety - wymagający jeszcze znacznych prac remontowych, na które  - co zrozumiałe - nie miała już środków. Nie dysponował również takim budżetem OPS. Postanowiliśmy więc poszukać pomocy organizacji pozarządowych.

Ośrodek nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły - znanym ze wspierania osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji. Stowarzyszenie pozyskuje sponsorów mogących pomóc w remontach mieszkań rodzin z dziećmi.  Projekt nosi nazwę  "Słoneczne Pokoje", realizowany jest we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej  (miejskimi, gminnymi), jako instytucjami mają bezpośredni wgląd w sytuację rodzin, i będącymi w stanie zgłosić do programu najbardziej potrzebujące, żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych dzieci. Stowarzyszenie kieruje się przy tym wyraźnie sformułowanymi wskazaniami; w opisie akcji Słoneczne Pokoje przeczytaliśmy m.in., że:

  • głównym pomysłodawcą projektu nowego pokoju będą same dzieci. Ich marzenia, potrzeby będą miały największe znaczenie.
  • do pomocy przy remontach będą angażowani - w miarę ich umiejętności i możliwości - rodzice lub opiekunowie dzieci
  • życie w godnych warunkach daje dziecku większe szanse, możliwości. Mobilizuje do pracy nad sobą, lepszej samooceny, podniesienia własnej wartości wobec rówieśników, daje szansę na lepsze warunki do kształcenia się.

Tak więc nasze dążenia do osiągnięcia celu, tj. poprawy warunków mieszkaniowych p. Marty i jej dzieci, przywrócenie im możliwości być razem w godnych warunkach  - trafiły pod właściwy adres.

W porozumieniu z  pracownikami OPS Dzielnicy Ochota (asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym) przedstawiciele Stowarzyszenie  zapoznali się z sytuacją naszej podopiecznej, przeprowadzili szereg rozmów i konsultacji. Wkrótce Piękne Anioły pozyskały wolontariuszy i darczyńców, opracowano plany napraw i szczegółowe harmonogramy działań. Rozpoczął się długo oczekiwany remont!

Akcja trwała kilka miesięcy w okresie maj - wrzesień 2016. Jej efektem było przystosowanie w pełni do użytkowania wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu p. Marty: wykonano m.in.:

  • naprawę sieci elektrycznej
  • montaż urządzeń hydraulicznych i ogrzewania
  • gipsowanie i malowanie ścian
  • wyposażenie mieszkanie także w meble, sprzęt RTV/AGD
  • urządzono pokoje dla dzieci

Wykonano także wiele innych prac niezbędnych do tego, aby nasza podopieczna, a szczególnie czwórka jej małych dzieci, mogła rozpocząć nowy rozdział życia  - już we własnym, słonecznym domu.

Pięknym Aniołom  - dziękujemy z całego serca!

*Imię Klientki zostało zmienione. Więcej informacji o działaniach Stowarzyszenia można znaleźć na stronie http://www.piekne-anioly.org/

 

 


obrazek O współpracy instytucji i NGO w zakresie pomocy osobom potrzebującym,mówi p. Katarzyna Konewecka-Hołój, prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły

Dla mnie  - w rozwiązywaniu tego typu problemów - kluczowe znaczenie ma szeroko pojęta współpraca. Cenię sobie te ośrodki pomocy społecznej, które szukają alternatywnych form pomocy dla swoich podopiecznych. Wychodzą czasem poza zwykłe obowiązki i mimo natłoku pracy, znajdują czas (często nawet po godzinach pracy), aby nawiązać kontakt z organizacją pozarządową w celu wzmocnienia działań i poszerzenia skali pomocy.

Często bowiem wykazujemy tendencję do działań mocno indywidualnych, do „solowego" czynienia dobra. Zapominamy, że tylko działanie zespołowe jest naprawdę efektywne. Nikt samodzielnie nie jest w stanie pomóc ludziom doświadczonym przez los, dotkniętym różnymi chorobami, tragediami. Właśnie dzięki takiej współpracy, dzięki poszukiwaniu kolejnych ogniw tworzy się prawdziwy łańcuch pomocy, który stwarza szansę na skuteczne pokonanie trudności, na przywrócenie nadziei ludziom w potrzebie.

Na koniec krótki apel: nie bójmy się rozmawiać o zauważonym problemie. Nie bójmy się zadzwonić do OPS-u, na policję, do lekarza czy szkoły. Wspólne podjęcie wyzwania jest o wiele skuteczniejsze niż próba radzenia sobie z problemem w pojedynkę.

oprac. [rmk]

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi