Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota

obrazek

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie  2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2019 r., polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, w efekcie czego nastąpi wzrost jakości i efektywności obsługi klientów OPS Ochota.

W strukturze OPS zostaną wyodrębnione: Zespół  ds. pierwszego kontaktu, Zespół ds. pracy socjalnej, Dział ds. usług oraz Dział ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Uczestnikami Projektu będą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy  

Planowane efekty: Ośrodek wdroży zmiany organizacyjne mające na celu oddzielenie pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, co wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Łączna wartość projektu: 421 363,72 zł, w tym:

  1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 125,34 zł (84,28%)
  2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 66 238,38 zł

 

 

 

 

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi