Dobra Kadra

„Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" - projekt realizowany był przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wartość całkowita  projektu wynosi ponad 700 tys. euro (2 610 506 zł, w tym wkład m.st. Warszawy - 391 575 tys. ).

Celem strategicznym projektu było polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie efektywności działań pracowników samorządowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób realizujących miejską politykę społeczną. Dzięki temu pracownicy 14 stołecznych ośrodków pomocy społecznej (w tym OPS Dzielnicy Ochota) oraz Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy mogli podnnieść swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę z zakresu polityki społecznej.

Projekt trwał od lipca 2009 do kwietnia 2011 r. i obejmujmował m.in.:

  • szkolenia językowe, komputerowe i specjalistyczne (m.in. dotyczące prawa rodzinno-opiekuńczego, praw dziecka, pracy z seniorami, organizowania grup wsparcia, pracy z rodziną w kryzysie, komunikacji z dziećmi, mediacji rodzinnej i społecznej i in. (47 programów, 156 grupy szkoleniowe, łącznie ponad 650 uczestników)
  • seminaria i warsztaty m.in. prezentujące norweski model polityki społecznej.


 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi