Klub Aktywizacji Zawodowej ''Optymista''

Klub Aktywizacji Zawodowej „Optymista” - mieści się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17. Oprócz osób skierowanych do Klubu przez pracowników socjalnych OPS, z pomocy Klubu korzystają także bezrobotni i poszukujący pracy mieszkańcy Ochoty. Konsultant - socjolog i konsultant - psycholog, pełniący równocześnie funkcje doradców zawodowych służą fachową pomocą.

Klub „Optymista”oferuje:

  • profesjonalne porady zawodowe dotyczące m.in. kierunków kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i planowania dalszej drogi zawodowej
  • fachową pomoc w przygotowaniu życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych i innych dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu pracy
  • diagnozę sytuacji zawodowej i życiowej klienta, ustalenie jego kompetencji, kwalifikacji, doświadczeń zawodowych
  • pomoc psychologiczną - możliwość cyklicznych spotkań indywidualnych porady dotyczące przeprowadzania rozmów z pracodawcą i autoprezentacji
  • informację nt. bieżącej sytuacji na rynku pracy, trendów zawodowych, wymogów ze strony pracodawców oraz umiejętności i kompetencji wymaganych na konkretnych stanowiskach pracy itp.
  • dostarczenie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o zmianie zawodu lub podniesieniu kwalifikacji (poszukiwane zawody i możliwe drogi edukacyjne - w tym bezpłatne szkolenia i kursy)
  • dostęp do aktualnych ofert pracy możliwość korzystania z telefonów, faksu, kopiarki, komputera i Internetu
  • wszechstronne wsparcie w trudnej sytuacji bezrobocia.

Klub współpracuje z Urzędami Pracy, innymi warszawskimi klubami pracy, organizatorami szkoleń i kursów zawodowych, przedstawicielami pracodawców i agencji zatrudnienia oraz realizatorami projektów EFS.

Kontakt:

Adres ul. Powstańców Wielkopolskich 17
02-397 Warszawa
 Telefon 22 622 55 31
e-mail optymista@opsochota.waw.plWyświetl większą mapę


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi