Stanowiska pozostałe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zatrudni:

Terapeutę w Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą"

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Planowanie zajęć kulturalno-oświatowych i terapeutycznych indywidualnych i grupowych
 • Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
 • Animowanie i aktywizowanie  klientów
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
 • Motywowanie  do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • Terapia, animacja kulturalno-oświatowa
 • Organizowanie w ramach terapii imprez okolicznościowych, wycieczek, zajęć sportowych, prelekcji i innych spotkań klientów
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników zajęć oraz dokumentacji
  z realizacji planowanych zajęć
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami z zakresu pomocy społecznej
 • Pomoc osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

   Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia o specjalności psychologia, pedagogika, terapia zajęciowa
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

Wymagania pożądane:

 • umiejętność gry na instrumentach klawiszowych
 • staż pracy na stanowisku 2 lata
 • znajomość regulacji prawnych m.in.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, przepisów o ochronie danych osobowych, KPA
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, komunikatywność, pozytywny stosunek do klientów, cierpliwość, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność
 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Pomost

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem pełnionych funkcji wraz z załączonym listem motywacyjnym
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • na cv podpisana klauzula o treści: „ W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w OPS Ochota m.st. Warszawy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922)"

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

 • e-mailem na adres: osrodek@opsochota.waw.pl
 • do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Przemyska 11 , 02-361 Warszawa; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  lub przesłanie na wyżej podany adres Ośrodka

Termin składania dokumentów:  do 28 lutego 2018  r. 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spelniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.

Warszawa,  15.02.2018 r.

 

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi