O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota - jednostka organizacyjna m.st. Warszawy – realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, współdziałając z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Dzielnica Ochota, na rzecz której pracujemy, liczy dziś ok. 90 tys. mieszkańców (w tym ok. 27% to osoby starsze), co stawia ją na pierwszym miejscu wśród dzielnic Warszawy pod względem gęstości zaludnienia - 9224 osób na km2. W ub. roku z pomocy naszego Ośrodka skorzystały 2242 rodziny z Ochoty; różnorodne świadczenia przyznano 1955 osobom.

Ośrodek mieści się przy ul. Przemyskiej 11, zatrudnia 71 osób, w tym 59 legitymuje się wykształceniem wyższym.

Kierownictwo Ośrodka to:

  • dyrektor – Alicja Watrak
  • zastępca dyrektora – Joanna Tymińska.

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w poniedziałki, od godz. 12.00 do 16.00 - po uprzednim zapisaniu się.

Sekretariat: tel. Telefon 22 822 11 24,  Fax Telefon 22 817 64 63, e-mail osrodek@opsochota.waw.pl

W OPS funkcjonują m.in.:

oraz:


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi