O nas

 


Komunikat dot. rozporządzenia o ochronie danych - RODO

 

W związku z  realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą:  02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11, jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z pomocy Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub pisemnie na wymieniony powyżej adres OPS.

 


 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota - jednostka organizacyjna m.st. Warszawy – realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, współdziałając z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Dzielnica Ochota, na rzecz której pracujemy, liczy ok. 83 tys. mieszkańców (w tym ok. 27% to osoby starsze).  W 2016 roku z pomocy naszego Ośrodka skorzystały 1793 rodziny z Ochoty; różnorodne świadczenia przyznano 1560 osobom.

Ośrodek mieści się przy ul. Przemyskiej 11, zatrudnia 67 osób.

Kierownictwo Ośrodka to:

  • dyrektor – Alicja Watrak
  • zastępca dyrektora – Joanna Tymińska.

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w poniedziałki, od godz. 12.00 do 16.00 - po uprzednim zapisaniu się.

Sekretariat: tel. Telefon 22 822 11 24,  Fax Telefon 22 817 64 63, e-mail osrodek@opsochota.waw.pl

W OPS funkcjonują m.in.:

oraz:


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi