O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota - jednostka organizacyjna m.st. Warszawy – realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, współdziałając z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Dzielnica Ochota, na rzecz której pracujemy, liczy ok. 83 tys. mieszkańców (w tym ok. 27% to osoby starsze).  W 2016 roku z pomocy naszego Ośrodka skorzystały 1793 rodziny z Ochoty; różnorodne świadczenia przyznano 1560 osobom.

Ośrodek mieści się przy ul. Przemyskiej 11, zatrudnia 67 osób.

Kierownictwo Ośrodka to:

  • dyrektor – Alicja Watrak
  • zastępca dyrektora – Joanna Tymińska.

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w poniedziałki, od godz. 12.00 do 16.00 - po uprzednim zapisaniu się.

Sekretariat: tel. Telefon 22 822 11 24,  Fax Telefon 22 817 64 63, e-mail osrodek@opsochota.waw.pl

W OPS funkcjonują m.in.:

oraz:


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi