Rodzina - rodzinie

 

Misją Fundacji Family for Family  - jak czytamy na jej stronie internetowej http://fffpoland.org  - jest poprawa perspektyw rozwoju dzieci z rodzin mniej zamożnych, poprzez zmniejszenie różnic w zasobach materialnych pomiędzy nimi, a ich rówieśnikami. Dzieci z zamożnych rodzin często mają nadmiar rzeczy, z których szybko wyrastają. Rzeczy te można przekazać rodzinom, których nie stać na podobne wydatki.

obrazek

Łączenie rodzin w systemie FFF

Mechanizm działania Fundacji wygląda następująco:

 • łączenie rodzin bardziej zamożnych (Rodziny Wspierające) z rodzinami mniej zamożnymi (Rodzinami Wspieranymi) mającymi dzieci o kilka lat młodsze.

 • kiedy Rodzina Wspierająca przygotuje rzeczy, które chce oddać, Family for Family odbiera je i dostarcza Rodzinie Wspieranej.

 • Family for Family przekazuje Rodzinie Wspierającej bieżące informacje na temat Rodziny Wspieranej.

Rodziny Wspierane

Family for Family wspiera rodziny mające dzieci w wieku poniżej 16 lat, których sytuację materialna można poprawić m.in. poprzez przekazywanie im ubrań, butów i drobnych urządzeń elektronicznych. Rodziny mogą zgłaszać się do Fundacji indywidualnie lub - jak w przypadku naszej współpracy - za pośrednictwem OPS. Proces weryfikacji Rodzin Wspieranych oparty jest na wywiadzie przeprowadzanym przez pracowników Family for Family w miejscu zamieszkania rodziny. W czasie spotkania rodziny zgłaszają potrzeby związane z ubraniami i obuwiem dla dzieci. Rodziny przyjmowane do programu deklarują chęć wsparcia oraz aktywnego działania na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej.

Rodziny Wspierające

Rodziny Wspierające mieszkają w Warszawie lub najbliższej okolicy, pragną, aby ich dzieci:

 • odkryły możliwość dzielenia się i nauczyły wspierania osób potrzebujących pomocy

 • zaczęły widzieć siebie jako aktywnych uczestników w tworzeniu społeczności otwartej na potrzeby innych

 • odpowiedzialnie dysponowały swoimi rzeczami

Najczęściej przekazywane rzeczy to: ubrania, obuwie, zabawki, książki, sprzęt sportowy, drobne urządzenia elektroniczne, które służyły dobrze poprzednim właścicielom, są czyste, w dobrym stanie, nie są zniszczone i nadają się do dalszego użytkowania.

Wolontariat i staże

Fundacja, jak wiele podobnych organizacji pozarządowych, opiera się na pracy wolontariuszy. Poszukuje osób wrażliwych społecznie, które chcą pomóc w wyrównywaniu szans życiowych dzieci i młodzieży. Współpraca z Family for Family  może być dla wolontariuszy szansą na połączenie talentów i wartości osobistych z chęcią zmiany na lepsze. (Osoby zainteresowane działalnością FFF oraz pracą wolontariusza w Fundacji zapraszam do odwiedzenia strony  http://fffpoland.org)  

 Efekty

Dzięki Fundacji i jej programowi łączenia Rodzin Wspieranych ze Wspierającymi udało się objąć opieką 21 rodzin z  40 dzieci z dzielnicy Ochota. Co kilka tygodni do programu włączane są następne. Oferta Family for Family  stanowi ważne uzupełnienie wsparcia otrzymywanego z OPS. Jest to pomoc długofalowa, dobrze skoordynowana, dostosowana do potrzeb dzieci z Rodzin Wspieranych.

Kilka pytań

Odpowiada p. Marta Westfal-Szewczyk, specjalista ds. relacji w Fundacji Family For Family:

 • Jak powstał pomysł działania Fundacji, czyli skąd pochodzi program „łączenia rodzin"?

Założycielem Family for Family jest Brian Patterson - Amerykanin, który ponad 20 lat temu przeprowadził się do Europy w celach biznesowych. Brian od lat młodzieńczych prowadził działania filantropijne. Jako dziecko - razem z bratem - niemal wyłącznie nosili używane ubrania. Ponieważ była to dla nich olbrzymia pomoc Brian chciał, aby także inne dzieci mogły z takiej pomocy korzystać. Dlatego też powołał w Polsce Fundację Family for Family.

 • Jaki zasięg terytorialny ma Fundacja ?

Obecnie Fundacja działa głownie w Warszawie i najbliższej okolicy. Planujemy rozwój w kierunku organizacji ogólnokrajowej, której siłą napędową będą wolontariusze pomagający dzieciom w całej Polsce.

 • Ilu wolontariuszy działa na rzecz Fundacji, na czym polega ich zadanie?

Zaangażowanie wolontariuszy i stażystów ma duży wpływ na liczbę dzieci, której możemy pomóc. Dotychczas wspierali nas przez ponad 2400 godzin. Czas ten poświęcony był na zorganizowanie wywiadach u Rodzin Wspieranych, odbieranie i dostarczanie paczek, udział w ocenie przekazywanej odzieży, pakowaniu oraz reprezentowanie Fundacji podczas różnorodnych spotkań, festynów itp. Pomagać nam można jednorazowo lub regularnie. Wszystkie działania dopasowane są do i możliwości osoby, która chce nam oferować swój czas. 

 • Ile rodzin w tej chwili łączy Fundacja, ilu dzieciom pomaga?

Od momentu powstania, Family for Family wspiera ponad 680 połączeń między dziećmi z Rodzin Wspieranych i Rodzin Wspierających

 •  Gdzie i jak szukacie rodzin wspierających?

Jesteśmy obecni na różnego rodzaju eventach, targach oraz warsztatach dla rodzin z dziećmi. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi możemy bardziej przybliżyć zasady działania naszego programu, odpowiedzieć na każde pytanie zainteresowanego rodzica oraz włączyć jak największą liczbę dzieci.

 • Z  kim współpracujecie?

Do tej pory udało nam się nawiązać współpracę z dziewięcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej, warszawskim szkołami oraz licznymi instytucjami i stowarzyszeniami pomagającymi rodzinom.

Życzymy powodzenia!

[rmk]

 

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi