Wydarzenia:

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota

06-06-2018


Powiększ zdjęcie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie  2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2019 r., polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, w efekcie czego nastąpi wzrost jakości i efektywności obsługi klientów OPS Ochota.

W strukturze OPS zostaną wyodrębnione: Zespół  ds. pierwszego kontaktu, Zespół ds. pracy socjalnej, Dział ds. usług oraz Dział ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Uczestnikami Projektu będą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy  Planowane efekty: Ośrodek wdroży zmiany organizacyjne mające na celu oddzielenie pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, co wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Łączna wartość projektu: 421 363,72 zł, w tym:

  1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 125,34 zł (84,28%)
  2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 66 238,38 zł

 

 

 

 

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi