Wydarzenia:

OPS Ochota zatrudni terapeutę

16-02-2018

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zatrudni:

 Terapeutę

w Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą"

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Planowanie zajęć kulturalno-oświatowych i terapeutycznych indywidualnych i grupowych
 • Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
 • Animowanie i aktywizowanie  klientów
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
 • Motywowanie  do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • Terapia, animacja kulturalno-oświatowa
 • Organizowanie w ramach terapii imprez okolicznościowych, wycieczek, zajęć sportowych, prelekcji i innych spotkań klientów
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników zajęć oraz dokumentacji
  z realizacji planowanych zajęć
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami z zakresu pomocy społecznej
 • Pomoc osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia o specjalności psychologia, pedagogika, terapia zajęciowa
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność gry na instrumentach klawiszowych
 • staż pracy na stanowisku 2 lata
 • znajomość regulacji prawnych m.in.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, przepisów o ochronie danych osobowych, KPA
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, komunikatywność, pozytywny stosunek do klientów, cierpliwość, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność
 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Pomost

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem pełnionych funkcji wraz z załączonym listem motywacyjnym
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • na cv podpisana klauzula o treści: „ W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w OPS Ochota m.st. Warszawy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922)"

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

 • e-mailem na adres: osrodek@opsochota.waw.pl
 • do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłanie na wyżej podany adres Ośrodka

Termin składania dokumentów:  do 28 lutego 2018  r. 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spelniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.

Warszawa,  15.02.2018 r.

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi