Wydarzenia:

Zmiana godzin udzielania nieodpłatnych porad prawnych na Ochocie

14-11-2017

Uprzejmie informujemy, że od 14 listopada 2017 r. nastąpiły zmiany w harmonogramie udzielania nieodpłatnych porad prawnych na Ochocie (w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26). Obecnie nieodpłatna pomoc prawna, udzielana przez adwokata i radcę prawnego, dostępna jest w dniach:

 • poniedziałek: 10.00 - 14.00
 • wtorek: 8.00 - 12.00
 • środa: 12.00 - 16.00
 • czwartek: 10.00 - 14.00
 • piątek: 8.00 - 12.00

Natomiast w godzinach popołudniowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia nieodpłatnych porad prawnych udzielają specjaliści z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (z siedzibą ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa):

 • poniedziałek, środa: 16.00 -20.00
 • wtorek, piątek: 13.00 -17.00
 • czwartek: 14.00 -18.00

Przypomnijmy, że z nieodpłatnej  pomocy prawnej (na etapie przesądowym) mogą skorzystać nast. osoby:

 • posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat
 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • kombatanci i weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi