cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą”

Celem działania Domu Dziennego Pobytu  Z Ochotą jest aktywizacja społeczna, integracja oraz włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej. Placówka istnieje już ponad 30 lat. Utworzono ją w celu zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym, pozbawionym wystarczającego wsparcia ze strony najbliższych – warunków do godnej i aktywnej starości. DDP  Z Ochotą ma za zadanie zapewnić opiekę i odpowiednie warunki  do wielogodzinnego przebywania w placówce, zaspokoić potrzeby uczestników w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym oraz poprawę stanu psychicznego i fizycznego osób objętych usługami Domu.

DDP  Z Ochotą  jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.30 (dla uczestników dostępny w godzinach 9.00 – 16.00). Placówka mieści się przy ul. Grójeckiej 109 w Warszawie i dysponuje 20 miejscami.

Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą świadczy usługi:

 • o charakterze bytowym (zapewniające miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego spędzania czasu, zapewnia jeden gorący posiłek dziennie, zapewnia stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów)
 • o charakterze wspierającym (organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach aktywizujących i integracyjnych, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, kształtowanie postaw prozdrowotnych, tworzenie warunków do rozwoju samodzielności  i samopomocy)
 • pracę socjalną (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości uczestników, pomoc w podtrzymywaniu, rozwój kontaktów z rodziną uczestnika oraz społecznością lokalną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych).

Dom Dziennego Pobytu realizuje swoje zadania poprzez:

 • terapię zajęciową ukierunkowaną na przywrócenie utraconych, z uwagi na wiek i przebyte schorzenia, funkcji i sprawności oraz wyrobienie funkcji zastępczych
 • terapię manualną (ergoterapię) - głównie prace plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty kulinarne i drobne prace ręczne
 • terapię sztuką (arteterapię) - czynny lub bierny kontakt ze sztuką, w tym biblioterapię, muzykoterapię, choreoterapię, koncerty, występy artystyczne
 • zajęcia aktywizujące fizycznie i usprawniające ruchowo (kinezyterapia) – gimnastyka profilaktyczna, spacery, ćwiczenia na siłowniach plenerowych
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym, m.in. ćwiczenia pamięci, treningi poznawcze, warsztaty kreatywności, warsztaty psychologiczne, zajęcia integracyjne, prelekcje, spotkania tematyczne, wykłady, zebrania społeczności, treningi poznawcze, warsztaty kreatywności
 • zajęcia o charakterze relaksacyjnym
 • wsparcie indywidualne, m.in. poradnictwo psychologiczne, rozmowy wspierające uczestników i ich bliskich
 • organizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych (wspólne obchodzenie świąt, ważnych rocznic, imienin itp.)
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, mająca na celu rozwijanie różnych form działalności.

Szczegółowe zadania Domu Dziennego Pobytu Z Ochotą określa Regulamin.

Usługi opiekuńcze w DDP Z Ochotą przyznawane są decyzją administracyjną, po uprzednim wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
Kierownik: Marta Pestka
tel. 22 659 72 91, e-mail:
ddp@opsochota.waw.pl

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA