cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Powrót do aktualności

Poszukujemy terapeuty do DDP "Z Ochotą"

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11 - zatrudni

TERAPEUTĘ

w Domu Dziennego Pobytu  „Z Ochotą”

Podstawowe zadania:

 • Planowanie zajęć kulturalno-oświatowych i terapeutycznych indywidualnych i grupowych
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla osób starszych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
 • Animowanie i aktywizowanie uczestników DDP „Z Ochotą”
 • Motywowanie seniorów do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • Terapia, animacja kulturalno-oświatowa
 • Organizowanie w ramach terapii imprez okolicznościowych, wycieczek,  prelekcji i innych spotkań uczestników DDP „Z Ochotą”
 • Pomoc uczestnikom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
 • Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników zajęć oraz dokumentacji z realizacji planowanych zajęć
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami z zakresu pomocy społecznej.

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo (ok. półtora roku)

Wymiar czasy pracy: 1 etat

Wymagania niezbędne:

 • studia wyższe II stopnia, preferowane: o profilu pedagogicznym, psychologicznym lub artystycznym; preferowana specjalizacja: terapia zajęciowa
 • komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami starszymi

Wymagania pożądane:

 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej
 • umiejętność gry na instrumencie klawiszowym lub gitarze.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny  oraz CV z podaniem przebiegu nauki i pracy zawodowej
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe
 • podpisane odręcznie oświadczenie o treści: Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza dane określone w art. 221 Kodeksu pracy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w celu wzięcia udziału w naborze na  wolne  stanowisko pomocnicze i obsługi - terapeuty do zakończenia terminu  przechowywania dokumentów  z naboru, określonego w instrukcji kancelaryjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,  ul. Przemyska 11,  02-361 Warszawa - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  lub przesyłanie na wyżej podany adres Ośrodka.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Termin składania dokumentów do 26.07.2019 r.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA

M.ST. WARSZAWY

Administratorem Danych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru jest  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa. W Ośrodku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub na adres korespondencyjny Ośrodka.

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu  rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, do zakończenia terminu naboru określonego w instrukcji kancelaryjnej. Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną przez Administratora Danych trwale usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu naboru nie będą wysyłane do państw trzecich. Administrator Danych nie przewiduje też udostępniania danych podmiotom trzecim.

Osobom fizycznym, których dane będą przetwarzane w ramach naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Kandydatom do zatrudnienia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO. Ponadto kandydatom do zatrudnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez kandydata do zatrudnienia danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.Czytaj również

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Dodano: 18.07.2019r.

Od lipca 2019 r. Warszawa oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy

"Ciąża bez alkoholu" - kampania edukacyjna

Dodano: 03.07.2019r.

Kolejna edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nieodpłatna Pomoc Prawna na Ochocie w roku 2019

Dodano: 02.07.2019r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Dzielnicy Ochota - ul. Białobrzeska 26

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA